Klachtenformulier

Natuurlijk willen wij dat u tevreden over ons bent. Wij doen er dan ook alles aan om uw klacht naar tevredenheid af te handelen. Daarnaast is uw klacht voor ons aanleiding om na te gaan of wij onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Als u een klacht hebt, dan kunt u deze via onderstaand formulier indienen. 
U kunt het ook per post sturen aan:

IVON Opleidingen BV
Loggerweg 7
8042 PG Zwolle

Wij bevestigen de ontvangst van uw klacht per e-mail binnen 24 uur en per post maximaal binnen 1 week. De afhandeling van de klacht valt onder verantwoordelijkheid van onze directie. Binnen twee weken kunt u een schriftelijke reactie op uw klacht verwachten.