IVON onderschrijft het belang van duurzaam ondernemen. Dit betekent dat wij er naar streven om ons dagelijks werk en onze bedrijfsvoering dusdanig aan te passen dat we minder schade berokkenen aan het milieu. Hierdoor houden we rekening met onze medemens, waar ook ter wereld.

In dit kader zijn wij bezig met een programma duurzaamheid. Wij streven naar: 

  • een bijdrage aan vermindering van ons energie- en waterverbruik;
  • een bijdrage aan vermindering van de CO2 uitstoot;
  • een bijdrage aan minder vervuiling in het algemeen;
  • minder negatieve effecten op onze medemens.

Dit willen we onder andere bereiken door:

  • het inkopen van producten die minder schade aan milieu en mens veroorzaken;
  • het verminderen van ons papiergebruik;
  • het creëren van bewustwording en motivatie.