Een BOA is bevoegd om strafbare feiten op te sporen en personen staande te houden. Het zou kunnen zijn dat hij of zij geconfronteerd wordt met agressie en/of geweld. Vanaf 1 januari 2005 is de RegelingToetsing Geweldsbeheersing Boa (RTGB) in werking getreden. Hiermee zijn er regels gesteld inzake de toetsing van BOA’s voor geweldsbeheersing, aanhoudings- en zelfverdedigingsvaardigheden.

In de training wordt er aandacht besteed aan zowel geweldsbeheersing (GB) en aanhoudings- en zelfverdedigingstechnieken (AZV), om deze op een juiste wijze te kunnen toepassen. Daarnaast leert de deelnemer op de voorgeschreven wijze geweldsmiddelen zoals bijv. handboeien, wapenstok en/of pepperspray te hanteren. 
Binnen de RTGB is er onderscheid gemaakt d.m.v. zestal gradaties van bevoegdheden: BOA I t/m BOA VI, waarbij de BOA VI beschikt over de meeste bevoegdheden. BOA VI wordt door IVON niet aangeboden.

Hieronder ziet u wat de bevoegdheden voor deze BOA’s zijn:

 • BOA I:   Geweldsbevoegdheid;
 • BOA II:  BOA I + fouillering;
 • BOA III: BOA II + gebruik handboeien;
 • BOA IV: BOA III + gebruik wapenstok;
 • BOA V:  BOA IV + gebruik pepperspray;
 • BOA VI: BOA V + gebruik vuurwapen. 

De basisopleiding en herhalingsopleiding RTGB bestaan uit zowel een theoretische als een praktisch onderdeel.
In het theoretische gedeelte van de RTGB worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • De Politiewet;
 • De Ambtsinstructie;
 • Strafrecht.

In het praktijkgedeelte worden de volgende onderdelen behandeld: 

 • Verdedigen en aanvallen;
 • Weren, blokkeren en ontwijken;
 • Procedure omtrent het aanhouden.

Voor het type BOA III, BOA IV of BOA V worden de volgende praktijk onderdelen toegevoegd: 

 • Aanleggen van de handboeien (BOA III);
 • Gebruik wapenstok (BOA IV);
 • Gebruik pepperspray (BOA V).

De cursist demonstreert gedurende al deze onderdelen een professionele beroepshouding.
Op de examen dag wordt het examen afgenomen door examinatoren van de Politieacademie.

Duur
Vanaf 3 dagen

Doelgroep
Mensen die de BOA opleiding succesvol hebben afgerond en een RTGB bevoegdheid moeten (her)halen.

Voorkennis
Een afgeronde BOA opleiding. 

Na afronding
De deelnemer is na afronding van de opleiding vaardig en bevoegd in het omgaan en toepassen van geweld en, indien van toepassing, geweldsmiddelen.

Prijs
€ 1089,- 
Exclusief 21% btw en examenkosten (€158,-) en inclusief arrangementskosten. Deze opleiding wordt ook in-company aangeboden. Neem contact met ons op, wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Mogelijk vervolg
Jaarlijks dient de BOA opnieuw lessen te volgen en een examen af te leggen om de RTGB bevoegdheid te behouden. 

Opleidingen tijdens de coronacrisis
Wellicht vraag u zich af in hoeverre opleidingen en trainingen zijn veranderd door de coronacrisis en welke überhaupt worden gegeven. Op deze pagina praten we u bij over de huidige stand van zaken!

Praktische informatie
Regeling Toetsing Geweldsbeheersing Buitengewoon Opsporingsambtenaar (RTGB) Vanaf 3 dagen
Regeling Toetsing Geweldsbeheersing Buitengewoon Opsporingsambtenaar (RTGB) Een afgeronde BOA opleiding.
Regeling Toetsing Geweldsbeheersing Buitengewoon Opsporingsambtenaar (RTGB) € 1089,- excl. 21% btw en incl. arrangementskosten
Regeling Toetsing Geweldsbeheersing Buitengewoon Opsporingsambtenaar (RTGB) Examenkosten €158,- excl. btw

Meer informatie Opleiding Support Servicedesk
info@ivon.nl