Deze module wordt georganiseerd in het kader van de Permanente her- en bijscholing voor de Buitengewoon Opsporingsambtenaar. In het tweede jaar na het behalen van de Boa Basisbekwaamheid is het wettelijk verplicht om voor het behouden van de opsporingsbevoegdheid de tweede her, - en bijscholing te volgen. Dit is de opleiding Wettelijke Kaders Openbare Ruimte Specifiek (WKORS).

Inhoud

  • Algemene Plaatselijke Verordening (APV);
  • Afvalstoffenverordening;
  • Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) en Wegenverkeerswet (WVW) 1994;
  • Wet op de kansspelen;
  • Visserijwet;
  • Werking milieuwetgeving en de hierbij behorende aanvullende wetgeving.

Deze module wordt klassikaal gegeven met ondersteuning van digitaal lesmateriaal. In dit materiaal vindt u lesstof, oefeningen en proeftoetsen. 
Tijdens de lesdagen worden ook uw vragen en onduidelijkheden behandeld naar aanleiding van uw thuisstudie.

Duur opleiding
3 dagen (1 lesdag per week) + 1 examendag

Zelfstudie
Voorafgaand aan en tijdens de opleiding is 2 a 3 uur zelfstudie per dag noodzakelijk.

Doelgroep
De opleiding Wettelijke kaders Openbare Ruimte Specifiek (WKORS) is bestemd voor personen die in het kader van de verplichte her- en bijscholing hun titel tot opsporingsbevoegdheid willen behouden.

Voorkennis
Om deze opleiding te kunnen doorlopen in 2 lesdagen, adviseren wij de volgende competenties :
U hebt (aantoonbare) ervaring in een functie als Buitengewoon Opsporingsambtenaar en
u bent op de hoogte van wet en regelgeving op rijks- en gemeentelijk niveau.

Na afronding
Na afronding ontvangt u een certificaat. 

Prijs
€ 749,- 
Exclusief 21% btw. en examenkosten (€ 77,69) en inclusief arrangementskosten. Deze opleiding wordt ook in-company aangeboden. Neem contact met ons op, wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Mogelijke vervolg opleidingen
Sanctionerend Optreden (PHB 3);
Bestuurlijke handhaving;
Communicatieve vaardigheden voor de BOA.

Opleidingen tijdens de coronacrisis
Wellicht vraag u zich af in hoeverre opleidingen en trainingen zijn veranderd door de coronacrisis en welke überhaupt worden gegeven. Op deze pagina praten we u bij over de huidige stand van zaken!

Praktische informatie
Permanente Her- en Bijscholing BOA - Wettelijke Kaders Openbare Ruimte Specifiek (WKORS) 3 dagen + examen
Permanente Her- en Bijscholing BOA - Wettelijke Kaders Openbare Ruimte Specifiek (WKORS) Om deze opleiding te kunnen doorlopen in 3 lesdagen, adviseren wij de volgende competenties : U hebt (aantoonbare) ervaring in een functie als Boa en bent op de hoogte van wet- en regelgeving op rijks- en gemeenteniveau.
Permanente Her- en Bijscholing BOA - Wettelijke Kaders Openbare Ruimte Specifiek (WKORS) € 749,- excl. 21% btw en incl. arrangementskosten
Permanente Her- en Bijscholing BOA - Wettelijke Kaders Openbare Ruimte Specifiek (WKORS) Examenkosten € 77,69 excl. btw

Meer informatie Opleiding Support Servicedesk
info@ivon.nl