In het derde jaar na het behalen van de BOA Basisbekwaamheid is het wettelijk verplicht om voor het behouden van de opsporingsbevoegdheid de derde her, - en bijscholing te volgen. Dit is de opleiding Sanctionerend Optreden (SO).

Inhoud

  • Surveillance;
  • Corrigerend optreden (juridische achtergronden);
  • Professionele beroepshouding;
  • Waarschuwings- en bekeuringsgesprekken;
  • Ter plaatse handmatig opmaken van de Combibon.

Deze module wordt klassikaal gegeven met ondersteuning van digitaal lesmateriaal en studietips. Tijdens de lesdagen worden ook uw vragen en onduidelijkheden behandeld naar aanleiding van uw zelfstudie. Op een van de lesdagen oefent u, met behulp van een trainingsacteur, met de casussen die tijdens het examen gebruikt kunnen worden om optimaal voorbereid te zijn op het examen.

Duur
3 dagen (1 lesdag per week) + 1 examendag

Zelfstudie
Voorafgaand aan en tijdens de opleiding is 2 a 3 uur zelfstudie per dag noodzakelijk.

Doelgroep
De opleiding Sanctionerend Optreden is bestemd voor personen die in het kader van de verplichte her-, en bijscholing hun titel tot opsporingsbevoegdheid in domein 1 willen behouden.

Voorkennis
Om deze opleiding te kunnen doorlopen in 3 lesdagen adviseren wij de volgende competenties:
U hebt (aantoonbare) ervaring in een functie als Buitengewoon Opsporingsambtenaar;
U bent op de hoogte van wet en regelgeving op rijks- en gemeentelijk niveau; 
U beschikt over goede contactuele eigenschappen en oplossend denkvermogen.

Na afronding
Na afronding ontvangt u een certificaat.  

Prijs
€ 799,- 
Exclusief 21% btw. en examenkosten (€177,69) en inclusief arrangementskosten. Deze opleiding wordt ook in-company aangeboden. Neem contact met ons op, wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Mogelijke vervolgopleidingen
Opleiding Dienstverlening en Calamiteiten (PHB 4);
Teamleider BOA Domein 1.

Opleidingen tijdens de coronacrisis
Wellicht vraag u zich af in hoeverre opleidingen en trainingen zijn veranderd door de coronacrisis en welke überhaupt worden gegeven. Op deze pagina praten we u bij over de huidige stand van zaken!

Praktische informatie
Permanente Her- en Bijscholing BOA - Sanctionerend optreden (SO) 3 dagen + examen
Permanente Her- en Bijscholing BOA - Sanctionerend optreden (SO) Voor deze opleiding adviseren wij de volgende competenties: U hebt (aantoonbare) ervaring in een functie als Boa en bent op de hoogte van wet- en regelgeving op diverse niveaus. U beschikt over goede gespreksvaardigheden en oplossend denkvermogen.
Permanente Her- en Bijscholing BOA - Sanctionerend optreden (SO) € 799,- excl. 21% btw en incl. arrangementskosten
Permanente Her- en Bijscholing BOA - Sanctionerend optreden (SO) Examenkosten €177,69 excl. btw

Meer informatie Opleiding Support Servicedesk
info@ivon.nl