De opleiding Event Security Officer is bedoeld voor diegenen die beveiligingswerkzaamheden willen uitvoeren op evenementen, zoals (pop)concerten, sportevenementen en (dance)feesten. De opleiding Event Security Officer leidt de kandidaat op voor het officieel erkende SVPB-certificaat. 

Om in het bezit te komen van het certificaat Event Security Officer dient de kandidaat te voldoen aan drie examenonderdelen. De examenonderdelen worden onder verantwoordelijkheid van de Examencommissie van het SVPB te Amersfoort afgenomen:

Examinering vak- en wetskennis
Het onderdeel Eventsecurity en Wettelijke kaders BVL2 worden geëxamineerd door het SVPB. Resultaat moet voldoende zijn om met de praktijkopdrachten te kunnen beginnen.

Praktijkopdrachten
Kandidaat kan maximaal 12 maanden worden ingezet bij een door de SVPB geregistreerd beveiligingsbedrijf. Er moeten 10 verplichte praktijkopdrachten uitgevoerd worden. Een praktijkbeoordelaar beoordeelt deze opdrachten. Bij een voldoende, kan de kandidaat voor het praktijkexamen worden aangemeld.

Praktijkopdrachten boek ESO
Het praktijkexamen wordt door 2 examinatoren afgenomen. Het praktijkopdrachtenboek wordt voorafgaand aan het examen gecontroleerd.

Duur
3 dagen 

Doelgroep
Diegenen die beveiligingswerkzaamheden willen uitvoeren op evenementen.

Voorkennis
Geen voorkennis vereist. Wel is goede beheersing van de Nederlandse taal noodzakelijk. Deelnemer moet minimaal 18 jaar en van onbesproken gedrag zijn.

Na afronding
Na afloop van het theoriedeel kun je examen doen. Bij een voldoende uitslag, kunt u aangemeld worden voor het praktijkdeel. In dit praktijkdeel moeten gedurende 12 maanden, 10 opdrachten worden uitgevoerd. Deze opdrachten worden beoordeeld door de praktijkbeoordelaar. Als deze opdrachten positief zijn beoordeeld, dan kan de kandidaat aangemeld worden voor het praktijkexamen. Bij het praktijkexamen vindt beoordeling van het praktijkboek plaats, daarnaast gaan de examinatoren na of de kandidaat aan de praktijkeisen voldoet.

Prijs
€ 499,- 
Exclusief 21% btw., 2 theorie examens (€51,50 + €59,-), praktijkexamen (€72,50) en inclusief arrangementskosten. Deze opleiding wordt ook in-company aangeboden. Neem contact met ons op, wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Mogelijk vervolg
Er zijn diverse vervolgopleidingen mogelijk, denk hierbij bijvoorbeeld aan de volgende mogelijkheden:
Beveiliger 2;
Coördinator beveiliging;
Interventie team.  

Opleidingen tijdens de coronacrisis
Wellicht vraag u zich af in hoeverre opleidingen en trainingen zijn veranderd door de coronacrisis en welke überhaupt worden gegeven. Op deze pagina praten we u bij over de huidige stand van zaken!

Praktische informatie
Event Security Officer (ESO) 3 dagen
Event Security Officer (ESO) Geen voorkennis vereist. Wel is goede beheersing van de Nederlandse taal noodzakelijk. Deelnemer moet minimaal 18 jaar en van onbesproken gedrag zijn.
Event Security Officer (ESO) € 499,- excl. 21% btw en incl. arrangementskosten
Event Security Officer (ESO) 2 theorie examens €51,50 + €59,-, praktijkexamen €72,50

Meer informatie Opleiding Support Servicedesk
info@ivon.nl