De training begint met kennisoverdracht en het delen van eigen ervaringen met emotionele incidenten en de mogelijke gevolgen daarvan. Herkenning bij uzelf en bij anderen is één van de pijlers voor een empathisch opvanggesprek. We werken toe naar een handelingsprotocol om een collega bij te staan na een emotioneel incident, leidraad daarbij is een praktische checklist.

Het derde en vierde dagdeel zijn het meest intensief. Onder leiding van de trainer en een acteur, wordt er geoefend met herkenbare praktijksituaties. Er worden hiervoor scenario’s gemaakt waarin zowel verschillende soorten incidenten als verschillende soorten reacties aan bod komen. 

Casuïstiek in de oefeningen zullen afgestemd worden op situaties uit het werkveld van de deelnemers. Voor aanvang van de training zal de docent dan ook contact opnemen voor input.

Duur
2 dagen (twee aaneengesloten dagen).

Doelgroep
Medewerkers (bijv. BOA of Beveiliger) die in risico situaties moeten werken.

Voorkennis
De deelnemer is een ervaren medewerker.

Na afronding
De deelnemer ontvangt na afloop een bewijs van deelname.

Prijs
€ 289,- Exclusief 21% btw. en inclusief arrangementskosten. Deze opleiding wordt ook in-company aangeboden. Neem contact met ons op, wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Mogelijk vervolg
Een training on the job is een goed vervolg op de BOT training. De trainers zullen zich m.n. bezig houden met begeleiding van de deelnemer on the job. De deelnemers kunnen hun vragen kwijt en hun ervaringen delen. De trainers zullen hierop inspelen, hen begeleiden en handvatten geven om hun werkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren op locatie.

Opleidingen tijdens de coronacrisis
Wellicht vraag u zich af in hoeverre opleidingen en trainingen zijn veranderd door de coronacrisis en welke überhaupt worden gegeven. Op deze pagina praten we u bij over de huidige stand van zaken!

Praktische informatie
Bedrijfsopvang Team training (BOT) 2 dagen
Bedrijfsopvang Team training (BOT) De deelnemer is een ervaren medewerker.
Bedrijfsopvang Team training (BOT) € 289,- excl. 21% btw en incl. arrangementskosten

Meer informatie Opleiding Support Servicedesk
info@ivon.nl