Handhaving heeft betrekking op het handhaven van de regels die gelden in de openbare ruimte. Handhavers zoals de Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA) hebben hierin een steeds grotere rol. IVON leidt handhavers/toezichthouders op verschillende vakgebieden op. IVON verzorgt naast de nieuwe opleiding BOA ook de permanente bijscholing voor BOA’s. Met de toenemende eisen die aan handhavers gesteld worden, verzorgt IVON ook aanvullende trainingen en opleidingen voor handhavers/toezichthouders in het publieke domein.

Bekijk het overzicht