Bij de organisatie van evenementen zijn veel verschillende partijen betrokken. Organisatoren, hun onderaannemers, adviserende (overheids)diensten en de gemeente als vergunningverlener. Om evenementen veilig te laten verlopen is het belangrijk dat deze partijen weten wat er van ze verwacht wordt en waar ze op moeten letten. IVON biedt verschillende opleidingen en trainingen aan op het gebied van evenementenveiligheid.

Beveiliging

De beveiligingsbranche heeft zich sinds de jaren negentig steeds verder geprofessionaliseerd. Van de moderne beveiliger wordt meer verwacht dan de klassieke beveiligingstaken. IVON biedt beveiligingsopleidingen aan met oog voor veiligheid.

Bekijk het overzicht